Obrázek

Hra Kamenná tvář


Jedná se o společenskou hru, která má za úkol nejen pobavit, ale také zblížit hráče.


Pravidla a popis hry:


Dva týmy od 5 do 10 hráčů sedí na velkém kulatém stole.


Hra začíná ve chvíli, kdy jedna dívka/chlapec (žena/muž) z jednoho z týmů vleze pod stůl a začne dělat felaci jednomu z hráčů.


Hráči nemají právo nahlížet pod stůl.


Musí zjistit, komu hráč, který je pod stolem, dělá felacio (pravděpodobně by měli být omezeni časem a týmy budou mít právo pouze na dva nebo tři odhady).


Pokud objeví hráče, kterému v danou chvíli hráč pod stolem dělá felacio, musí tento hráč jít pod stůl a postup opakovat.


Správný odhad na první pokus je oceněn 1 bodem. Na druhý pokus 0,5 bodu, na třetí 0,2 bodu.


Hra pokračuje, dokud jeden z týmů nedosáhne skóre 10 bodů.